Konferencija za medije u Sarajevu 23.11.2017.

  • 22.00.2017

Pozivamo Vas na konferenciju za medije povodom predstavljanja potencijala i perspektiva javno-privatnog partnerstva u Bosni i Hercegovini, te rezultata implementacije projekta „Javno-privatno partnerstvo“.

Press konferencija će se održati 23. novembra 2017. godine u Hotelu Evropa, Sarajevo, sa početkom  u 11:30 sati.

Učesnici:
- doc.dr. Dragan Ćuzulan, koordinator Ureda za reformu javne uprave Vijeća ministara BIH
- prof.dr. Veljko Trivun, pravni ekspert za javno-privatno partnerstvo
- Edin Mehić, Posao.ba
te predstavnici političkog i privrednog sektora koji će učestvovati na okruglom stolu na kojem će biti upriličena diskusija o suštinskim problemima  i poteškoćama u implementaciji projekata Javno-privatnog partnerstva u Bosni i Hercegovini.


Prof. dr. Veljko Trivun, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Po diplomiranju na Pravnom fakultetu u Sarajevu, prof. Trivun je radio devet godina u Energoinvestu na različitim pozicijama pravne prirode. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu je angažovan na predmetima: Poslovno pravo, Međunarodno poslovno pravo, Pravo vrijednosnih papira i Pravo bankarstva i osiguranja od 1994. godine.

Saznajte više

Prof. dr. Azra Zaimović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr. Azra Zaimović je vanredni profesor u oblasti Finansija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, gdje je zaposlena od 2001. godine. Profesor je na predmetima Finansijski menadžment, Investicije i Portfolio menadžment, te drugim srodnim predmetima na I, II i III ciklusu studija na svom matičnom fakultetu.

Saznajte više

Prof. dr. Vedad Silajdžić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr. Vedad Silajdžić je vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na katedri za Poslovno pravo, gdje obavlja i funkciju prodekana za studentska i normativna pitanja. Angažovan je na predmetima: Poslovno pravo, Međunarodno poslovno pravo, Pravo vrijednosnih papira i Pravo bankarstva i osiguranja.

Saznajte više