О пројекту "Јавно-приватно партнерство у БИХ"

Пројект "Јавно приватно партнерство" Уреда координатора за реформу јавне управе финансиран је из средстава Фонда за реформу јавне управе, а има за циљ приближавање концепта јавно-приватног партнерства (у даљем тексту: ЈПП) широј стручној јавности. Један од основних задатака пројекта је успостављање функционалног окружења за ЈПП кроз провођење неопходних регулаторних интервенција (у складу са европским законодавством, стандардима и најбољим праксама), те гдје је то потребно подршка успостављању одговарајућих институционалних рјешења.

С тим циљем, регионални и босанскохерцеговачки експерти, заједно са представницима влада Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ, раде на развоју и хармонизацији законодавства у области ЈПП-а, обуци и изградња капацитета органа управе за провођење пројеката ЈПП-а, те обуци приватног сектора о могућностима за пословање у оквиру концепта ЈПП-а. Поред тога, ту је и едукација шире јавности о предностима које доносе пројекти ЈПП-а.

Главни корисници пројекта су владе Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ.

Партнери у реализацији пројекта "Јавно-приватно партнерство" су: АМАX bmr д.о.о. Сарајево, БИЧАКЧИЋ д.о.о. Сарајево, PAGE д.о.о. Источно Сарајево и НАЦИОНАЛНИ КОНСУЛТАНТ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ д.о.о. Софија, Бугарска.

Носилац Конзорција, AMAX bmr д.о.о. има дугогодишње искуство у консалтингу, издаваштву, као и организацији семинара и обука. Бичакчић д.о.о., фирма за пројектовање, инжењеринг и консалтинг, такођер посједује квалитетне референце у области провођења сличних пројеката. Национални консултант за јавне набавке из Софије је једна од водећих фирми у Бугарској у провођењу пројеката које финансира ЕУ, те представља значајан фактор у области јавних набавки у погледу савјетовања и пружања консултантских услуга. Page д.о.о. је партнер задужен за обезбјеђивање техничких ресурса, као и за управљање административним пословима и особљем.

У склопу пројекта су релевантне институције именовале Имплементацијски тим који је задужен за праћење активности, давање сагласности за све пројектне активности према јавности, те одобравање резултата пројекта. Имплементацијски тим се састоји од по два члана са три нивоа власти. У име Републике Српске то су Радмила Михић (помоћница министра финансија РС, Ресор за управљање инвестицијама) и Милош Анђић (виши стручни сарадник за пројекте ЈПП-а, Ресор за управљање инвестицијама), у име Федерације БиХ Ведад Незирић (шеф Одсјека за задуживање и координацију средстава за развој, Федерално министарство финансија) и Јасмина Пашић (помоћница федералног министра енергетике, рударства и индустрије, Сектор за правне, финансијске и опће послове), те у име Брчко дистрикта БиХ Славица Живановић (помоћница координатора за привредна и фискална питања при Уреду координатора Брчко дистрикта БиХ у Вијећу министара БиХ) и Данијел Глишић (виши стручни сарадник за промоцију инвестиција и подстицај развоја,  Одјел за привредни развој, Влада Брчко дистрикта БиХ).