У ЕУ реализовани пројекти ЈПП-а у вриједности 327 милијарди еура

Према извјештају Европске инвестиционе банке за 2010. годину, између 1999. и 2009. године је у ЕУ реализовано више од 1.300 пројеката ЈПП-а у вриједности од цца 250 мрд. еура. До краја 2007. године је окончано 350 нових пројеката са вриједношћу од цца 70 мрд. еура. У 2011. години је највише пројеката ЈПП-а реализовано у Француској, која је преузела примат над Великом Британијом и Шпанијом. Пројекти ЈПП-а који се реализују на тржишту ЕУ неупоредиво су већи од пројеката ЈПП-а у регији Југоисточне Европе.

Регулатива ЕУ-а представља кровну регулативу која усмјерава, препоручује, даје смјернице, сугестије и подстиче развој законодавстава држава чланица ЕУ, а све у сврху бољег уређења и у области ЈПП-а. Међутим, државна законодавства су једина мјеродавна за регулисање предметног подручја у свакој појединој држави чланици ЕУ. Утицај регулативе ЕУ на реализацију пројеката ЈПП-а остварује се посредно, преко утицаја на институције и законодавни оквир појединих држава чланица ЕУ. Сам мјеродавни правни оквир представља законодавство сваке поједине државе чланице ЕУ. Будући да су државе чланице ЕУ ускладиле своја законодавства са регулативом ЕУ, омогућена је велика повезаност јединственог тржишта унутар подручја ЕУ, уз уважавање различитости законодавстава појединих држава чланица.