Наставак активности

Као наставак активности у подручју јавно-приватног партнерства идентифицирана су три критична подручја интервенције: (i) наставак развоја институционалног оквир за јавно-приватно партнерство, (ii) јачање капацитета, те (iii) кампања јавног информисања.

Када говоримо о потреби наставка јачања институционалног оквир за јавно-приватно партнерство, могуће је идентифицирати двојак фокус. Са једне стране намеће се потреба даљег унапређење ЈПП законодавства, као и његова усклађености са релевантним законодавством Еуропске уније, те са друге стране важности јачања улоге локалних заједница, као и привредних комора и удружења послодаваца у Босни и Херцеговини у погледу јавно-приватног партнерства. С тим у вези неопходно је креирати ефикаснији и ефективнији институционални оквира за подршку за јавно-приватно партнерство на локалној разини, те осигурати директну интервенцију у припреми и реализацији пројеката јавно-приватног партнерства. Поред тога, као важан дио укупних активности јачања институционалног оквира за јавно-приватно партнерство, неопходно је осигурати успоставу и јачање ЈПП центара знања, као и мреже ЈПП практичара и професионалаца како из јавног тако и из приватног сектора.

Надаље, у домени јачање капацитета неопходно је заокружити сет методологија/водича у различитим питањима ЈПП партнерства, односно поред постојећих методологија посебно обрадити проблематику буџетског третмана јавно-приватног партнерства, питање пореза у пројектима јавно-приватног партнерства, као и управљања укупним ЈПП пројектним. Поред тога, неопходно је наставити са организацијом обука и семинара за упосленике јавне управе а сарадњи са привредним коморама и на бази институционалног партнерства наставити са организацијом семинара и тренинга за представнике пословне заједнице.

На крају, са циљем даљег приближавања концепта јавно-приватног партнерства широј јавности неопходна је припрема и проведба свеобухватне кампање јавног информисања. Такођер, са циљем окупљања ЈПП експерата и практичара, као и представника јавног и приватног сектора укључених и пројекте јавно-приватног партнерства, те градећи на успјешној реализација Дубровачке конференције, а као приједлог за будуће активности у домени јавно-приватног партнерства је и организација редовне међународне/регионалне конференције о улози и значају јавно-приватног партнерства у економском развоју локалних заједница.