Успјешно окончан пројекат „Јавно-приватно партнерство у БиХ“

  • 23.30.2017

Јавно-приватно партнерство за растерећење јавне потрошње и привлачење инвестиција

Од 1985. године па до 2011. године на глобалном нивоу су реализирана јавно-приватна партнерства у виједности 689 милијарди еура. На европском тлу вриједност ових пројеката износи 327 милијарди еура, и само у 2015. години Европа је имплементирала пројекте вриједне готово 16 милијарди еура, а у задњем извјештају EPEC-а (европски експертни центар за ЈПП) раст пројеката у првих шест мјесеци 2016. године био је већи за 77 посто у односу на 2015. годину.

Како истичу експерти из ове области, разлог зашто се велики број земаља одлучује за јавно-приватна партнерства лежи у чињеници да управо ЈПП модел представља један од финансијских инструмената који побољшава, односно растерећује јавну потрошњу и привлачи нове инвестиције.

ЈПП у Босни и Херцеговини

Босна и Херцеговина нема закон којим се уређују питања јавно-приватних партнерстава јер се надлежности за пружање јавних услуга и изградњу јавне инфраструктуре углавном налазе у надлежности ентитета и кантона. Република Српска има Закон о јавно-приватном партнерству од 2009. године, док у Федерацији БиХ не постоји закон, али је 10 кантона у ФБИХ препознало потенцијал ЈПП и донијело законе у складу са својим надлежностима. Брчко Дистрикт, такође, има Закон о јавно-приватном партнерству из 2011. године.

Како би се у БиХ успоставио функционалан систем јавно-приватног партнерства, усклађен са ЕУ стандардима и најбољим европским праксама, Уред координатора за реформу јавне управе је прошле године покренуо пројекат Јавно-приватно партнерство у БИХ чији су главни корисници владе Федерације БиХ, Републике Српске и Дистрикта Брчко. Основни циљ пројекта је анализа свих законских рјешења, хармонизација постојећих и креирање одговарајућих законских рјешења на нивоу ФБиХ и БиХ.

Тим поводом је данас у Сарајеву одржан округли сто радно-стручног карактера на којем је уприличена дискусија о уоченим суштинским проблемима и потешкоћама у имплементацији пројеката јавно-приватног партнерства у Босни и Херцеговини. На округлом столу су представљени налази пројекта који је у протеклом периоду, између осталог, припремио свеобухватан преглед и анализу законодавног оквира за јавно-приватно партнерство у Босни и Херцеговини.

Како је истакнуто на конференцији за медије, уприличеној послије одржаног округлог стола, основни циљ пројекта јесте успостављање функционалног окружења за јавно-приватно партнерство у најширем смислу, и то кроз проведбу правних и економски ефективних приступа.

„Примарни фокус у реализацији пројекта стављен је на развој законодавног оквира у области јавно-приватног партнерства за потребе главних корисника пројекта, као и успостављање функционалног окружења за јавно-приватно партнерство кроз обуке и изградње капацитета како у јавном тако и приватном сектору. Као први корак урађена је Анализа постојећег законодавства у подручју јавно-приватног партнерства и усклађеност с релевантним законодавством Европске уније, те документ Студије критерија по којима се неки пројекат квалифицира као јавно-приватно партнерство, а што представља предуслов за почетак стручне и квалификоване дискусије о тренутним законским рјешењима у домену јавно-приватног партнерства, као и дефинирању приједлога за консолидацију нормативних рјешења са документима и политикама ЕУ“, рекао је проф.др. Вељко Тривун, професор на Економском факултету у Сарајеву и правни експерт за јавно-приватно партнерство. Нагласио је и то да је у склопу пројекта покушано скинути стигму са тог концепта због перцепције јавности о пљачки и богаћењу приватних партнера у таквим аранжманима.

Координатор Уреда за реформу јавне управе Вијећа министара БиХ Драган Ћузулан рекао је да је,“на основу досадашњих искустава, потребно побољшати законодавни оквир и олакшати процедуре за такве пројекте.“ Додао је да очекују да знање о јавно-приватном партнерству резултира конкретним пројектима.

Оснивач портала Posao.ba Един Мехић навео је да „јавно-приватно партнерство није тренд или нешто што је приступачно само развијеним друштвима, већ концепт којим су ријешени бројни проблеми у функционисању градова попут Лондона 1980-их.“  

Реализиране активности на пројекту ЈПП

Као резултат, приређен је опћи модел Закона о јавно-приватном партнерству и пратећи подзаконски акти, као кључни корак у припреми нацрта легислативе усклађене са специфичним потребама главних корисника Пројекта. Поред тога, као саставни дио укупног процеса, урађена је и свеобухватна секторска анализа у циљу идентифицирања области за потенцијалне ЈПП пројекте, прецизније Студије јединствених критерија по којима се неки пројекат квалифицира као јавно-приватно партнерство.

Кроз приређену свеобухватну процјену и анализу постојећег домаћег правног оквира у домени јавно-приватног партнерства, главни корисници имају свеобухватан и детаљан преглед стања у овој области као и неопходне мјере које треба подузети у циљу консолидације нормативних рјешења са документима и политикама ЕУ. Кроз рад интерресорних Радних група, приједлози законских промјена су припремљени у сарадњи са главним корисницима и институционалним експертима, те као такви представљају директан искорак у погледу укупног законодавног уређења ове области.

У циљу осигурања свеобухватне расправе и адекватне припреме законског оквира за јавно-приватно партнерство у Босни и Херцеговини, током пројекта су организоване стручно-радне конференције, серија стручних панел-дискусија те реализоване обуке у свим већим градовима БиХ за више од 300 полазника из јавног и приватног сектора.

На овај начин су створени сви неопходни стручно-технички предуслови за суштинско унапређење постојећег законодавног оквира јавно-приватног партнерства у Федерацији БиХ и Дистрикту Брчко, као главним корисницима пројекта, а кроз рад интерресорних Радних група и окончањем законом прописане процедуре, осигурат ће се законодавни оквир за јавно-приватно партнерство усклађен са релевантним законодавством Европске уније и релевантним искуствима како регионалних, тако и  босанскохерцеговачких институција и ЈПП практичара.

Као саставни дио подизања укупних капацитета органа јавне управе, комплетиране су свеобухватне анализе вриједности за новац за кандидиране пилот пројекте, те је приређена потребна документација и интегрални документи Студија изводљивости за пилот пројекте „Замјена постојеће конвенционалне јавне расвјете са ЛЕД расвјетом на подручју Кантона Сарајево“ и "Замјена постојеће конвенционалне јавне расвјете са ЛЕД расвјетом на подручју Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине“.

Током пројекта је комплетирано пет водича који су обједињени у три завршне књиге, те је креирана прва  босанскохерцеговачка мрежа ЈПП практичара у великом броју локалних заједница широм Босне и Херцеговине чиме је осигурана широка мрежа знања широм Босне и Херцеговине и постављени су темељи за почетак реализације пројеката јавно-приватног партнерства у многим локалним срединама.

 


Одржане обуке о јавно-приватном партнерству у БиХ

14.00.2017

У склопу пројекта "Јавно-приватно партнерство у БиХ", Уред координатора за реформу јавне управе почео је са реализацијом серијала обука за јавне службенике и представнике приватног сектора у Босни и Херцеговини. Прве обуке су одржане у Бањалуци и  Бихаћу а током наредна три мјесеца ће исте бити одржане у свим већим градовима Босне и Херцеговине.

Сазнајте више

Јавно приватно партнерство је економија будућности

29.00.2017

Данас је у Бања Луци одржана прва прес конференција поводом представљања пројекта „Јавно-приватно партнерство у БИХ“. Пројекат Јавно-приватно партнерство је пројекат Уреда  координатора за реформу јавне управе и финансиран је средствима Фонда за реформу јавне управе.

Сазнајте више