Održane obuke o javno-privatnom partnerstvu u BiH

  • 14.00.2017

U sklopu projekta "Javno-privatno partnerstvo u BiH", Ured koordinatora za reformu javne uprave počeo je sa realizacijom serijala obuka za javne službenike i predstavnike privatnog sektora u Bosni i Hercegovini.

Prve obuke su održane u Banjaluci i  Bihaću a tokom naredna tri mjeseca će iste biti održane u svim većim gradovima Bosne i Hercegovine. Već 25. i 27. septembra obuke su planirane u Mostaru i Trebinju, a tokom mjeseca oktobra i novembra u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Distriktu Brčko te Bijeljini.

Učesnicima obuke su prezentirani slučajevi javno-privatnog partnerstva u praksi, potrebni koraci u provođenju projekta javno-privatnog partnerstva, životni ciklus JPP projekata, metodologija analize vrijednosti za novac u projektima javno-privatnog partnerstva, te različiti aspekti ugovora, pregovaranja i nadzora projekata javno-privatnog partnerstva.

"U protekla dva treninga je više od 100 učesnika u Banjaluci i Bihaću imalo priliku upoznati se sa ključnim aspektima projekata javno-privatnog partnerstva. Kao što smo i ranije najavili, cilj obuka nije informativnog karaktera nego su to radionice na kojima se polaznici iz javnog i privatnog sektora upoznaju sa svim detaljima, procedurama, analizama, ugovornim odnosima, ali i dilemama JPP-a. Obuke će se nastaviti u narednim sedmicama i mjesecima te će se održati ukupno 18 obuka i treninga širom države" rekao je prof.dr. Tarik Zaimović, tim lider projekta JPP u BiH, te dodao da su obuke dobile izvrsne ocjene od strane polaznika.

Prema riječima Zaimovića, posebno korisnim su ocjenjeni priređeni materijali, odnosno tri knjige koje su pripremljene u okviru projekta i to  Metodologija za javno-privatno partnerstvo, Metodologija za procjenu vrijednosti za novac u projektima javno-privatnog partnerstva, te Trening vodič za javno-privatno partnerstvo, a koje na više od 500 stranica obrađuju različite aspekte javno-privatnog partnerstva.  

Javno-privatno partnerstvo je najznačajniji projekat u BiH iz oblasti upravljanja javnim finansijama, a  glavni korisnici su vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko.

Cilj projekta je uspostava funkcionalnog sistema javno-privatnog partnerstva (JPP), usklađenog sa EU standardima i najboljim evropskim praksama.

Više detalja o sadržaju publikacija, predavačima te samom projektu JPP-a  može se pronaći na web stranici projekta www.jpp.ba

 


Uspješno okončan projekat „Javno-privatno partnerstvo u BiH“

23.25.2017

Kako bi se u BiH uspostavio funkcionalan sistem javno-privatnog partnerstva, usklađen sa EU standardima i najboljim evropskim praksama, Ured koordinatora za reformu javne uprave je prošle godine pokrenuo projekat Javno-privatno partnerstvo u BIH čiji su glavni korisnici vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko. Osnovni cilj projekta je analiza svih zakonskih rješenja, harmonizacija postojećih i kreiranje odgovarajućih zakonskih rješenja na nivou FBiH i BiH.

Tim povodom je danas u Sarajevu održan okrugli sto radno-stručnog karaktera na kojem je upriličena diskusija o uočenim suštinskim problemima i poteškoćama u implementaciji projekata javno-privatnog partnerstva u Bosni i Hercegovini.

Saznajte više

Javno privatno partnerstvo je ekonomija budućnosti

29.00.2017

Danas je u Banja Luci održana prva press konferencija povodom predstavljanja projekta „Javno-privatno partnerstvo u BIH“. Projekat Javno-privatno partnerstvo je projekat Ureda  koordinatora za reformu javne uprave i finansiran je sredstvima Fonda za reformu javne uprave.

Saznajte više