Uspješno okončan projekat „Javno-privatno partnerstvo u BiH“

23.25.2017

Kako bi se u BiH uspostavio funkcionalan sistem javno-privatnog partnerstva, usklađen sa EU standardima i najboljim evropskim praksama, Ured koordinatora za reformu javne uprave je prošle godine pokrenuo projekat Javno-privatno partnerstvo u BIH čiji su glavni korisnici vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko. Osnovni cilj projekta je analiza svih zakonskih rješenja, harmonizacija postojećih i kreiranje odgovarajućih zakonskih rješenja na nivou FBiH i BiH.

Tim povodom je danas u Sarajevu održan okrugli sto radno-stručnog karaktera na kojem je upriličena diskusija o uočenim suštinskim problemima i poteškoćama u implementaciji projekata javno-privatnog partnerstva u Bosni i Hercegovini.

Saznajte više

Održane obuke o javno-privatnom partnerstvu u BiH

14.00.2017

U sklopu projekta "Javno-privatno partnerstvo u BiH", Ured koordinatora za reformu javne uprave počeo je sa realizacijom serijala obuka za javne službenike i predstavnike privatnog sektora u Bosni i Hercegovini. Prve obuke su održane u Banjaluci i  Bihaću a tokom naredna tri mjeseca će iste biti održane u svim većim gradovima Bosne i Hercegovine.

Saznajte više

Javno privatno partnerstvo je ekonomija budućnosti

29.00.2017

Danas je u Banja Luci održana prva press konferencija povodom predstavljanja projekta „Javno-privatno partnerstvo u BIH“. Projekat Javno-privatno partnerstvo je projekat Ureda  koordinatora za reformu javne uprave i finansiran je sredstvima Fonda za reformu javne uprave.

Saznajte više