Kontakt informacije

AMAX bmr d.o.o.

ul. Hamze Hume 8, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 553 175
Faks: +387 33 553 176

Kontakt osoba: Lejla Mehmedović, kontakt@jpp.ba
Kontakt za medije: info@jpp.ba i jppbih@gmail.com

 

Ured koordinatora za reformu javne uprave

ul. Vrazova 9, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 565 760
Faks: +387 33 565 761

Za sve dodatne informacije vezane za rad i aktivnosti projekta JPP, pošaljite nam svoje pitanje i mi ćemo Vam u najkraćem roku odgovoriti.